Kaplan Burovic

Home » Drugi o Kaplanu Burovicu » V.OREL POTVRÐUJE ALBANOLOŠKE TEZE AKADEMIKA K.BUROVIĆA

V.OREL POTVRÐUJE ALBANOLOŠKE TEZE AKADEMIKA K.BUROVIĆA

Kanadski akademik, profesor Universiteta, dr Vladimir Orel, od vremena poznat kao linguista, poslednjih godina svog života bavio se albanološkim problemima, posebno problemima albanske gramatike (fonetike, morfologije) i etimologije albanskog leksika. On je objavio više studija, pa se i doktorirao temom iz oblasti albanologije. Njegova glavna dela iz ove oblasti su: ALBANIAN ETYMOLOGICAL DICTIONARY,- Leiden : Brill, 1998 (670 strana) i THE CONCISE HISTORICAL GRAMMAR OF ALBANIAN,- Leiden: Brill, 2000 (350 strana).
Studirajući etimologiju albanskog leksika, on nam potvrđuje tezu akademika, prof. dr Kaplana Burovića, da je ovaj jezik tipa SATEM i jako-jako blizak baltičko-slovenskim jezicima, što – sa druge strane – potvrđuje da su Proto-Albanci nekada živeli gde danas žive baltičko-slovenski narodi, i to u simbiozi sa njima. A ovo opet potvrđuje tezu Akademika Burovića da Albanci nisu autohtoni nigde na Balkanu, pa ni u samoj Albaniji, kamoli na Kosmetu.
Pošto je sa akademskom akribijom prostudirao fonetiku i morfologiju albanskog jezika, Akademik Orel konstatira da su i fonetika i morfologija albanskog jezika pretrpele jak uticaj dako-getskog jezika, posebno rumunskog, što se sigurno desilo sa Proto-Albancima u III-VII veku nove ere, kada su ovi živeli u simbiozi sa Dako-Getima i Rumunima u Transilvaniji, na padinama planina Karpati i Beskidi, upravo kako nam je to pretstavio i Akademik Burović preko njegovih sada svetski poznatih studija. Sa druge strane, kao i Akademik Burović, on se suprotstavio dr Jovanu Deretiću i onima koji slede ovoga sa njihovom hipotezom o kavkaskom poreklu Albanaca, navodno da su došli na Balkan preko mora, sa Sicilije (Italija), godine 1043. A ovo opet potvrđuje tezu Akademika Burovića da Albanci nemaju nikakve genealoške veze sa Pelazgima, pa ni sa Ilirima.
Jako je interesantna i studija Akademika Orela “Paleo-mtDNA analysis and population genetic aspects of old Thracian populations from South-East of Romania”. Njegovim genetičkim istraživanja na dako-getskim skeletima, a u upoređenju sa poznatom genetskom analizom današnjih naroda, rezultira velika sličnost između Dako-Geta i Albanaca, što ponovo potvrđuje da su se Albanci formirali kao narod na Karpatima i da su masovno asimilirali Dačane i Gete, koji su bežali sa Balkana od najezde Rimljana i sklanjali se po gorama današnje Rumunije.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: