Kaplan Burovic

Home » Intervju » KOSOVO JE NEUPOREDIVO

KOSOVO JE NEUPOREDIVO

U vezi nekih upoređenja Kosova i Metohije u dnevnoj štampi) 
Piše: Prof dr KAPLAN BUROVIĆ, akademik

Oduvek su srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju upoređivali sa ovom ili onom pokrajinom ove ili one zemlje, Evrope i sveta, a u vezi svakojakih pitanja i problema. U posljednje vreme, pošto je postalo i centar pažnje celoga sveta, pa se njenim vestački insceniranim problemom bave i vrhovni svetski organi, a po svemu izgleda da će postati i povod za Treći svetski rat, nema toga, koji piše bilo što o Kosovu i Metohiji, da ovu srpsku pokrajinu ne upoređuje ili sa Trentino i Alto Adidje (Italija), ili sa Koruškom (Austrija), sa Transilvanijom (Rumunija), sa Velsom, Škotskom, Severnom Irskom (Velika Britanija), Alzasom, Lorenom, Provansom, Bretanjom (Francuska), Andaluzijom, Galicijom, Baskijom, Katalonijom (Španija), Alandskim ostrvima (Švedska), Grendlandom (Danska), Severnim Kiprom (Kipar), Kvebekom (Kanada), Teksasom, Aljaskom (SAD), Pirinskom Makedonijom (Bugarska), Kurdistanom (Turska), Camerijom (Grcka), Vorio Epirom, Korčom, Golobrdom, Skadrom (Albanija) i tako dalje, a upravo u vezi potražnje albanske manjine Srbije da Kosovo i Metohiju otcepe od njene matične Srbije.Карта Велике Албаније којом Шиптари присвајају делове: Србије, Црне Горе, Македоније и Грчке!
Uopšte uzev ova su upoređenja dobronamjerna, pa i pozitivna. Poneko od njih je i sasvim umesno, tačno, jer odgovara istini. Ali ne sva. Upravo za ovo i pišem ovaj članak, da bih skrenuo pažnju, bar našima, da – kad upoređuju Kosovo i Metohiju sa ovom ili onom pokrajinom ove ili one zemlje, naglašavajući da, ako mu se da nezavisnost, onda treba da se nezavisnost da i ovoj ili onoj oblasti ove ili one zemlje, neophodno je nužno da imaju u vidu slučajeve neuporedivosti.
Uzmimo za primer Korču, pokrajina jugoistočne Albanije. Ona je u većem broju nastanjena Vlasima, a ima puno i Srbo-Makedonaca, Grka, Turaka, Cigana, Roma. I samo Vlasi predstavljaju većinu stanovništva, kamoli kad se njihovom broju pridaju i oni nacionalnih manjina. Albanci su u manjini, iako su albanske vlasti učinile nemoguće da promene demografsku strukturu te pokrajine. Vlasi su tu od pamtiveka, od pre nove ere. Kao pleme Tračana, oni su najstariji stanovnici te oblasti. Albanci su tu došli jedno 30-40 vekova kasnije. Iako pod turskom okupacijom, Vlasi su tu otvorili i svoje škole, pa i Akademiju, moguće prva i jedinstvena na Balkanu tog vremena. Kad su Vlasi imali Akademiju, Albanci, ne samo tu, već nigde na teritoriji gde su živeli, nisu imali ni osnovnu školu, niti bilo kakvog bukvara, pa ni azbuku. Turci tog vremena duhovito su govorili da su Albancu pojele knjigu koze. Vlasi nisu se nikada pomirili sa okupatorima njihove pokrajine. Posebno ne sa Turcima, za što ih je mnogo pomagala i njihova pravoslavna vera, crkva i sveštenstvo. Oni Vlasi, koji su se islamizovali, kao i svi drugi islamizovani stanovnici Albanije, podvrgnuti su albanizaciji i, u većini slučajeva, već su i albanizirani. Ali pravoslavni se još uvek odupiru tome, čuvajući ne samo veru svojih pradedova, već i jezik, običaje i – što je najvažnije – i naconalnu svest, pa i gordost. Oni su se stalno borili za svoje nacionalno oslobođenje, lili krv i istakli se svojim heroizmom, svojim samopožrtvovanjem i samopregorom. Njihovu borbu za slobodu, na jednoj su strani iskorišćavali Grci, a na drugoj – Albanci.
Poslije Prvog Balkanskog rata, kada se određivala granica između Albanije i Grčke, pošto nije imalo ni izgleda da se Vlasima da sloboda i nezavisnost njihovih teritorija u tom delu Balkana, iz Rumunije se javi kralj te zemlje, koji pozva Vlahe da se opredele za Albaniju, a ne za Grčku. Prvi razlog ovome bila je pravoslavna vera Grka. Kralj Rumunije je mislio da će Grci, preko pravoslavlja, brzo asimilovati Vlahe, dok Albancima, budući da su muslimani, biće to teže. S druge strane, pošto su Albanci bili jako zaostali (ni njihovi intelektualci i vrhovni državnici tada nisu znali ni da govore albanski, kamoli i da pišu, svi su govorili i pisali turski!), kralj Rumunije i sami Vlasi nadali su se da će oni, Vlasi, u novostvorenoj albanskoj državi igrati prvorazrednu ulogu. Na dan proglašenja nezavisnosti Albanije, jedan je Vlah te prve albanske državne tvorevine predložio da službeni jezik Albanije bude vlaški. Sve nam ovo jasno govori zašto su Vlasi dali svoj glas i pristanak da se njihova pokrajina priključi Albaniji. I upravo su Vlasi ti koji priključiše pokrajinu Korče Albaniji. Da su se oni opredelili za Grčku, danas bi ta pokrajina bila sastavni deo Grčke.
Iako je ta albanska država bila kratkovečna, svega dve-tri godine, Vlasi odmah shvatiše svoju fatalnu grešku. Čim je priznata nezavisnost Albanije i određene joj granice, Albanci su se zahvalili Vlasima nepriznavanjem njih ni za nacionalnu manjinu, kamoli kao državnotvrorni elemenat. Svi su oni arbitražno registrovani kao Albanci, a ko se usudio da zucne, proganjan je nemilosrdno, gore negol za vreme turske okuacije.Zato Vlasi, za vreme Prvog Svetskog Rata, nastavljaju svoju borbu za nacionalno oslobođenje, naoružavaju se, stvaraju vojsku i policiju, pa poglašavaju tu oblast i za nezavisnu državu, zvanu Republika Korča.
Francuske snage, koje su odmah stigle tu, priznale su Republiku Korča i iskoristile njihovog vlaškog vođu Temistoklija Grmenjija, njegove policijske i vojne snage, da bi preko njih držale tu oblast u miru, pokornu i u službi francuskih okupacionih vojnih snaga. Svojim vojno-policijskim snagama Temistokli Grmenji je čuvao ne samo red u pokrajini, već i granicu prema austro-ugarskom okupatoru Albanije.
Pred sam kraj rata Francuzi su izdali Vlahe: posle jednog insceniranog sudskog procesa streljali su Temistokli Grmenjika, kao i mnoge njegove saradnike, a oblast predali novostvorenim albanskim vlastima.
Za Vlahe je Korča sveta zemlja, njihov Jeruzalem, jer tu su se po prvi put afirmisali pred svetom kao zasebna nacija, tu imaju svoje crkve i svoju Akademiju, dok je za Albance jedna najobična pokrajima, kojom ih ama ništa ne veze.
Ovo je istorijska istina o toj oblasti, koja je danas u sastavu Albanije.      Upoređivanje Kosova sa tom oblašću  je neispravno. Pre svega, Albanci nisu na Kosovu i Meothiji ni autohtoni (kako pretenduju!), niti došljaci tu pre Srba. Kako se zna, godine 548. naše ere pradedovi Srba su ušli u Durrhachium (kako se tada zvao Drač, koji Albanci danas nazivaju Durres!). Na Kosovu su se nastanili mnogo godina pre. Gde su tada bili Albanci?
I najveći albanski naučnik svih vremena, akademik, prof. dr Ekrem Čabej, prinuđen je da prizna da su njegovi Albanci tada bili u Rumuniji i da su u Albaniju stigli u X veku n.e. Na Kosovo i Metohiju su stigli posle turske okupacije, zauzimajući ognjišta od Turaka pobijenih Srba. Pa i sami Albanci, nemilosrdno i krvnički su proganjali i ubijali preostale Srbe, ili su učinili sve da se isele, da napuste Kosovo i Metohiju.
Dok su Vlasi pokrajine Korča takoreći čistokrvni, jer nisu asimilirali nikoga, ponajmanje Albance; Albanci Albanije, posebno Kosova, nisu čistokrvni. U njihov sastav, albanizirani preko muslimanske vere (pa i preko katoličke!), ušli su mnogi Srbijanci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci,  Hrvati, pa i mnogi pripadnici nacionalnih manjina, kao što su Turci, Armeni, Kurdi, Čerkezi, Tatari, Vlasi, Grci, Cigani, Romi i drugi. Postotak pravih Albanaca na Kosovu, u odnosu na njihov reklamirani broj, moguće nije ni 50%.      S druge strane, Srbi Kosova su čistokrvni, jer ni muslimanski Albanci, pa ni katolički Albanci, nisu konvertirani u pravoslavne Srbe.
Kako rekosmo, dok su Vlasi duševno svačim povezani sa Korčom od pamtiveka, Albanci nisu ni sa čim povezani sa Kosovom. Njihova istorija na Kosovu počinje od 1880. godine, potstaknuta od muslimanskog fundamentalizma, koji je aktuelan dan-danas. Ona je za njih jedna obična oblast, na koju pretenduju patološkom aspiracijom da stvore Veliku Albaniju.
S treće strane, Srbi su krvno i duševno povezani sa Kosovom (i Metohijom!) od njihovog dolaska tu u šestom veku, jer su tu oblast podigli iz žara i pepela, prokrčili šume, obradili njive, izgradili kuće i crkve (Setite se Pećke Patrijaršije!), formirali tu svoje prve državne formacije, prve dinastije vladalaca (Setite se Nemanjića!), proglasili Prizren za prestonicu države, branili svojim grudima Kosovo od turskog osvajača, pa ga i oslobodili krvlju i životom svojih najboljih sinova.
Zato je Kosovo za Srbe, kako smo to već naglasili u jednoj studiji, sve i svašta, svetilište  Srpstva, čuvar duhovnog i nacionalnog jedinstva. Kosovo je kolevka srpske državnosti, svetionik i riznica srpske duhovnosti, istorijskog nasleđa, suština srpskog nacionalnog bića, prošlosti i sadašnjosti srpstva, etika srpske nacionalnosti, bedem srpske vere, temelj i krov srpskog naroda i srpske kulture, srpsko ognjište i kuća, srpsko postojanje, srpska jedina uzdanica i poslednja otstupnica, srpsko: biti ili ne biti.
Tu, na Kosovu, Srbija se stvarala i postojala. Na Kosovu se proslavila, posrnula i uzdigla se opet, uskrsnula iz grobova slavnih predaka srpskih, onih neustrasivih vitezova, sto je svojim kostima posadise, sto su je svojom krvlju zalivali iz veka u vek, iz decenije u deceniju, iz godine u godinu.Kosovo je srpsko duhovno i nacionalno izvorište, srpsko trajanje u životu, prostoru i vremenu, cuvar duhovnog i nacionalnog jedinstva, obraz, čast i dostojanstvo srpstva, nacionalna matica života i postojanja, srpska ikona i srpski zavet, izraz suštine srpskog nacionalnog i moralnog postojanja.
Kosovo je za Srbe što i Jerusalim za Jevreje, što i Atos za Grke, što i Plimot u Masačusetu za Amerikance, što i Pariz za Francuze, što i Cetinje za Crnogorce, što i Kruja za Albance.
Kako pre 1880. godine, tako i u produzetku, Albanci su na Kosovu bili isukana sablja turskog okupatora i islama sve do poslednjeg dana.Srbi su oduvek bili branioci i oslobodioci Kosova!        Sledstveno, da li se može uporediti pretendovanje Albanaca na Kosovo sa pretendovanjem Vlaha na Korču?! Sigurno da ne! Vlasi imaju pravo na Korču, dok Albanci nemaju nikakvo pravo na Kosovo.
Isto tako, ako analiziramo stvar, dok Albanci nemaju nikakvo pravo na  Kosovo, Grci imaju pravo na Vorio Epir, koji je danas unutar granica  Albanije: Grci su stigli tu pre Albanaca, pa su tu i izgradili jedan  znacajan deo svoje antičke kulture, kojom su zadivili i zadužili ceo svet, dok su Albanci divljački rušili tu kulturu, ne samo iz neznanja, već i od zavisti, od njihovog muslimanskog fundamentalizma, kojemu se u poslednje vreme pridruzio i ekstremni nacionalizam, šovinizam i rasizam.
Isto tako, dok Albanci nemaju nikakvo pravo na Kosovo, Makedonci imaju pravo  na albanske oblasti Prespa, Pogradec, Golo Brdo i Sistavec, gde su stigli pre Albanaca, podigli svoje kuće i ložili vatru na svoja ognjišta, kad tu nije bilo žive duše albanske.        Isto tako, dok Albanci nemaju nikakvo pravo na Kosovo, Crnogorci imaju pravo na Skadar, koji su podigli iz praha i pepela, proglasili za svoju prestonicu kad tu nije bilo žive duše albanske, imali ga za prestonicu svoje države punih 500 godna, sve do dana pada Skadra u turske ruke. Crnogorci su i branili Skadar od napada Turaka, pa su ga i oslobodili 1913. godine, boreći se za njegovu odbanu i njegovo oslobođenje ne samo protiv turskog okupatora, već i protiv njihovog albnaskog mercenara, najamnika.
Pa i Vels, Skotska i Severna Irska imaju pravo na otcepljenje od Engleske, jer su na svome, dok Albanci Kosova nemaju pravo na to, jer nisu na svome.
Isto ovo možemo reći i za Alzas, Lorenu, Provansu, Bretanju, Grenland, Kvebek, Teksas, Aljasku, Alandska ostrva, Andaluziju, Galiciju, Baskiju, Kataloniju, Kurdistan, Transilvaniju, Korusku, Trentino i Alto Adidje.
Kosovo je neuporedivo sa svim pomenutim oblastima upravo zato što je srpsko, a ne albansko; upravo zato što su svi pomenuti na svome, pa im i pripada nezavisnost (ako je hoće!), dok Albanci na Kosovo nisu na svome, sledstveno nemaju ni pravo da tu oblast proglase za svoju nezavisnu državu, pa ni da je prisajedine njihovoj Albaniji.
Tako, pomenuta upoređenja, i pored njihove dobronamerne svrhe, nisu ispravna, jer se ne može uporediti noga Srbina (Kosovo) sa protezom Albanca, zvana Korča ili Vorio Epir, sa albanskim protezama Pustec, Pogradec, Golo Brdo, Sistavec, pa ni sa Skadrom. Noga Srbina (Kosovo) je sastavni deo tela Srbina, dok su Korča i druge pomenute oblasti Albanije proteze, tuđe telo u sastavu albanskog tela, koje – kao što su tom telu prikačili, mogu mu ih i otkačiti.       Jedno je noga i sasvim drugo je proteza! Otkinuti zdravom čoveku i mali prst, kamoli čitavu nogu, posebno glavni deo tela, kao što je slučaj sa Kosovom i Srbijom, jeste neoprostivi zločin. I za jedan prst se odgovara pred sudom krivično, kamoli da zdravom telu iščupate srce.
Zato, u pomenutim slučajevima srpsko Kosovo je neuporedivo.
Sledstveno, svi mi, treba da insistiramo pre svega da se svet upozna sa pravim stanjem u Albaniji, da svet sazna da je Velika Albanija stvorena još 1913, u njenim današnjim granicama, u čiji sastav su ušle i čitave pokrajine susednih država. A zatim – i to treba naglasiti – da ako se dade Kosovu nezavisnost, koja ničim ne pripada Albancima, utoliko pre treba da se da nezavisnost pomenutim pokrajinama Albanije, SAD, Engleske, Francuske, Španije, Italije, Austrije, Turske i drugih zemalja, koje su nastanjene domorodnim stanovništvom. Pre negoli Kosovu, nezavisnost pripada Vorio Epiru i Korči, pripada Teksasu i Aljaski, pripada Velsu, Škotskoj, Severnoj Irskoj, pripada svim pomenutim pokrajinama pomenutih država.
Albancima, koji traže nezavisnost Kosova, treba da kažemo da tu njihovu “pravdu” pokažu sa njihovim oblastima Vorio Epir, Korča, Skadar, kojima pripada nezavisnost mnogo pre Kosova. Amerikancima i Englezima treba reći da i oni dadnu nezavisnost svojim neameričkim i neegleskim pokrajinama, kojima isto tako pripada nezavisnost mnogo pre Kosovu. A ovako redom i sa svim ostalim državama i državicama, koje podržavaju na bilo koji način pretendovanje Albanaca na naše Kosovo.       Ovo je istina, sa kojom treba da se upoznamo sami, pre svega, a zatim da sa njom  upoznamo i ceo svet.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: