Kaplan Burovic

Home » Tekstovi Kaplana Burovica » Imena brodova Ulcinjana svedoče da su muslimani ovog grada i Crnogorci

Imena brodova Ulcinjana svedoče da su muslimani ovog grada i Crnogorci

Već sam pisao da toponimi grada Ulcinja i okoline svedoče da su na ovim prostorima Crnogorci živeli pre Albanaca.

– U vezi albanskih falsifikata : Piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

+++

 

Današnji Albanci Ulcinja su svi došljaci posle turske okupacije, a mnogi od njih i posle oslobođenja Ulcinja 1880. godine od strane crnogorskog naroda i regularne crnogorske vojske Kneževine Crne Gore. Ovo nam svedoče i mnoge reči, koje Albanci Ulcinja upotrebljavaju u njihovom svakodnevnom međusobnom saobraćaju, što sam isto tako istakao preko jedne druge moje studije.

Kako se zna, Ulcinj je okupiran od Turaka 1571. godine. Tom prilikom, sve starce i nesposobne za rad truski okupatori su pobili, a druge rasprodali kao robove po tržištima Balkana, Azije i Afrike. U opusteli grad uselili su se 400 severno-afričkih pirata, koji su tu odmah doveli i svoje porodice. Razume se da su se sa njima uselili u grad i predstavnici turskih vlasti, kao i komandni kadar vojnog odreda, koji se tu stacionirao.

U ovoj prvoj etapi okupacije, iako pod turskom zastavom, u gradu se više govorio arapski jezik, negoli turski. Apsolutno nijedan drugi. Pa i u predrađu, gde su počeli da se uvlače iz okolnih sela Crnogorci. Sa Crnogorcima počeo je da se uvlači i po koji Albanac iz Albanije. I jedni i drugi su se na svom jeziku samo sašaptavali, jer su bili prinuđeni ne samo da prime islam, već i da govore turski. Tada Ulcinj nije imao ni 2.000 stanovnika.

Godine 1687. oslobodi se  Herceg Novi od turske okupacije. Tom prilikom 2.500 Novljana, sa svojim brodovima, napustiše svoj rodni grad i useliše se u Ulcinj. Oni su bili svi muslimani, ali po nacionalnosti Crnogorci. Sledstveno, njihov je maternji i svakodnevni jezik bio ovaj, kojim -kako vidite – govorim i pišem i ja, jedan od njihovih potomaka. Moguće je koji od njih znavao i turski, pa i arapski, i persiski, posebno ako je bio školovan, ali su kod kuće svi govorili naški, ovako kako govorim ja. I ne samo kod kuće! Oni su i ulicama Herceg Novog govorili ovim jezikom. A kako su govorili u Herceg Novom, govorili su i u Ulcinju. Tada je na sve strane grada i predgrađa, gde god su se oni nastanili, zavladao jezik kojim je govorila i govori aktuelno sva Crna Gora. Čim su to videli domaći Crnogorci, osmeliše se i počese govoriti i oni na glas svojim jezikom. I ne samo muslimanizirani! Na svom maternjem jeziku počeše da govore na glas i hrišćanski Crnogorci Ulcinja. Tako se tada Ulcinj jezično obnovio, vratio svom narodu, crnagorizirao se pod turskom zastavom i islamom, što nam dokazuju mikrotoponimi grada, pa i mnoge riječi iz svakodnevnog rečnika ovih muslimana.

Dolaskom Novljana počinje druga etapa turske okupacije Ulcinja, kako sam to objasnio u mojoj već objavljenoj ISTORIJI ULCINJA. U toj knjizi, a i u jednoj posebnoj studiji, pisao sam detaljno i dokazao ovo dokumentima i činjenicama.

Albanski falsifikatori istorije našega Ulcinja, pretendiraju da na dan oslobođenja Ulcinja 1880, u grad nije bilo do samo 4 porodica crnogorskih. Tako piše i nekakav Brisku Bahri, koji predstavlja svom imenu naučna zvanja prof. i dr.1) Kao Ulcinjanin on zna sasvim dobro da zvona pravoslavne crkve „Sveti Nikola“, pod Bijelom Gorom (kvart Ulcinja), nisu mogla da zvone samo za 4 porodice. Ona su zvonila kao i zvona svake druge crkve tamo, u od vremena oslobođenoj teritotiji Crne Gore. Falsifikat ovih Albanaca ne odnosi se samo na broj pravoslavnih porodica Ulcinja, već i na muslimane grada Ulcinja. Kako se zna, oni pretendiraju da su svi muslimani Albanci, iako sasvim dobro znaju da dobar deo muslimana Ulcinja i okoline ne samo što nisu Albanci, već su i Crnogorci. Da ne govorimo i o jednom drugom delu, koji su Turci, Arabljani, Tatari, Armeni, Kurdi, Grci, Vlasi, Cigani, Romi i dr.

Ovo nam svedoče i imena brodova Ulcinjana.

Imam u ruke knjigu Albanca Maksut Dž. Hadžibrahimi DETARIA E ULQINIT NËPËR SHEKUJ (POMORSTVO ULCINJA KROZ VEKOVE), Ulcinj 1994. Kako možete videti, on je tamo sve albanizirao, pa i prezime moje braće. Prema tome, njegova knjiga nije za verovanje, ali, u nedostatku neke druge, ja ću se osloniti i na nju.

Na str. 153, M.Hadžibrahimi donosi jednu tabelu oslovljenu Ogledalo brodova i ulcinjskih kapetana duž godina 1815-1880. Znači pod turskim ropstvom pa sve do dana oslobođenja grada. On kaže da je ovo Ogledalo uzeo kod Dinka Franetić-Bure: HISTORIJA POMORSTVA I RIBARSTVA CRNE GORE DO 1918. GODINE, Titograd, 1960, str. 266-268.

Ako pogledate to Ogledalo, videćete da su imena većine brodova na turskom jeziku, što je prirodno kad imamo predoči činjenicu da je tada Ulcinj bio pod tursku vlast. Za njima dolaze imena brodova na italijanskom jeziku, što je opet prirodno, jer su neki od tih brodova kupljeni u Italiji, a skoro svi služili za prenos robe iz Ulcinja u gradove Italije. Na albanskom jeziku nema apsolutno nijedan brod, dok na mesnom jeziku Crnogoraca imamo tri broda:

1.- BOJANA, polaša, 20 tona, 4 mornara, kapetan broda Mustafa Dani.

2.- DUŠA MOJA, polaša, 32 tona, 5 mornara, kapetan broda Ibrahim Lani.

3.- LEPENDRA, polaša, 18 tona, 5 moranara, kapetan broda Veli Selim.

Na str. 138 M.Hadžibrahimi piše: „Ulcinjski pirat je poveo sa sobom na brod sina od 14 godina, Musta…Duž plovidbe, kod sela Sveti Nikola brod „Sokoleva“ se sudari sa brodom grčkog pirata Lambros. Odmah poče borba sa handžarima. Sa broda „Sokoleva“ spasio se samo Musto, dok od  protivnika samo Lambros sa tri mornara. Lambro se vrati u Mesalonji (Grčka) i Musta povede sa sobom kao zarobljenika. Posle tri godina ulcinjski pirat Lika Ceno je ubio Lambrosa, dok njegova supruga oslobodi Musta, koji se odmah vrati u Ulcinj. Radost je bila neopisiva, jer su Musta bili proglasili kao mrtvog“.

Ovo se desilo u prvoj polovini XVIII veka.

Musto je Mustafa Tulić, potomak onih muslimana koji su došli u Ulcinj iz Herceg Novog. Njegovi potomci žive dan-danas u Ulcinju, ali se izjavljuju za Albance. Brod „Sokleva“ je „Sokolica“, koji su doveli njegovi roditelji iz Herceg Novog, a koji je M.Hadžibrahimi nastojao da ga albanizira, ali bezuspešno: vidi se jasno da je to ime slovensko, a ne albansko.

Sem pomenutih, ima puno drugih brodova sa crnogorskim nazivima, kojima je M.Hadžibrahimi pomerio godinu registracije, ali istina izbija na površini kad spominje godinu njihove izgradnje. Tako, npr., brodovi SOFIJA i SOKOL, na Ogledalu su kao brodovi od 1893. godine, dok godina izgradnje im je 1867. odnosno 1879.

Imamo i brodova sa imenima LASTAVICA, RISTO STOJANOVIĆ, SREĆKO, BRAĆA ČILI, BAR, NADEŽDA, PERLA, TRI BRATA, ŽIVIO, KRALJEVIĆ MARKO i dr.

Za što svedoče ova imena brodova? Da su njihovi vlasnici bili Albanci, ili Crnogorci?! Ne pod turskom vlašću, već ni dan-danas, pod crnogorskom vlašću, za živu glavu neće Albanac Ulcinja staviti ni čamčiću svom, ni sandolini, moguće ni psetu, niti mački, crnogorsko ime. Iako su oni bili muslimani, kako vidite, svojim brodovima Ulcinjani su stavljali imena na svom maternjem jeziku, na ovom kojim vam pišem ovo, jer muslimanskog jezika nit su imali, niti ga imaju, i niti će ga imati.

Na kraju, što nam ovo dokazuje, da su muslimani Ulcinja svi Albanci?! Ja vam već rekoh da je spašeni sin vlasnika broda SOKOLICA bio musliman Mustafa Tulić, potomak Novljana. Pogledajte na str. 164, gde nam Mustafa Tulić (sigurno neki njegov potomak, moguće unuk, praunuk!) izlazi i kao vlasnik broda SOFIJA.

Evo vam još jedan primer: na str. 168, kao vlasnik broda NADEŽDA beleži se „Beqir Begu“. Ko je ovo? Ne zna M.Hadžibrahimi da je to moj rođak, iz istorije Ulcinja dobro poznata društveno-politička ličnost  Bećir Resulbegović, koji je još pod turskom okupacijom grada javno dokazao da nije ni Turčin ni Albanac, već čistokrvni Crnogorac?! Ili ovo nije istina?! Resulbegovići su najveća, najbrojnija muslimanska porodica Ulcinja, za koju, pošto sam ja dokazo da su kako se ono kaže čistokrvni Crnogorci, upregli su se iz petnih žila albanski falsifikatori da nam ih predstave kao Albance. Pomenuti Brisku Bahri, svestan da sam naučno sasvim jasno i nepobitno dokazao njihovu crnogorsku nacionalnost, pretendira da na teoretski način nema mogućnosti da posle nekoliko stotina godina, živeći u „albanskoj sredini“, nisu denacionalizirani i albanizirani, ovi Resulbegovići2). Po njemu, ako se koji od njih još nije albanizirao, treba da se albanizira! Sa druge strane – on, koji ih i lično poznaje, priznaje da ovi Resulbegovići ne znaju albanski jezik.3)

Divne li logike! Pošto u Ulcinju postoji šačica albanskih emigranata, Crnogorci ovoga grada treba da se albaniziraju, a ne oni, Albanci, da se naturaliziraju, integriraju i sliju sa meštanima, Crnogorcima, kako im se to traži svugde po svetu, da bi im se dalo državljanstvo. Zašto oni tu svoju albansku logiku ne primenjuju tamo, u njihovoj Albaniji?! Zašto se oni tamo, u Albaniji, živeći sa Crnogorcima Skadra i čitave Severne Albanije, nisu crnagorizirali, već su svo naše stanovništvo tih krajeva albanizirali?! Ovi Albanci za sve imaju dva aršina, pa primenjuju čas jedan i čas drugi, kako im to konvenira.

Koliko god nastojali ovi Albanci da nam falsifikuju istoriju, na svaki kamen našega Ulcinja će se spotaći i razbiti svoj nos, pa i na prag Džamije na Mezđah4). Svojim falsifikatima oni samo demaskiraju i brukaju sebe. A ako se ko od nas usudi da im se ovako suprotstavi i dokaže istinu, osuće ga kanonadama psovki i najprljavijih reči, monstruoznim klevetama i lažima, bezočnim falsifikatima i kriminalnim provokacijama, što možete videti na stranicama citirane knjige prof. dr Brisku Bahri, koji, moguće da upravo to, njegove psovke, klevete i pretnje, smatra za argumente njegovog pretendiranja da su Albanci i autohtoni, i Iliri, pa i Pelazgi.

 

________________

1) BRISKU, Bahri: „POLEMIKË lidhur me falsifikimet shkencore kundra shqiptarëve të Kapllan Buroviqit“, Ulcinj 2011, str.159.

2) Iden: str. 136.

3) Iden: str. 139 i drugde.

4) Burović, Kaplan: ODAN I ODRAN, Ulcinj 2011. Vidite studiju „Čije su džamije?“ na str. 113.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: