Kaplan Burovic

Home » Poreklo Albanaca » HUŠHKANJE ALBANACA LAŽIMA, KLEVETAMA I FALSIFIKATIMA PROTIV SUSEDNIH NARODA

HUŠHKANJE ALBANACA LAŽIMA, KLEVETAMA I FALSIFIKATIMA PROTIV SUSEDNIH NARODA

HUŠHKANJE ALBANACA LAŽIMA, KLEVETAMA

I FALSIFIKATIMA PROTIV SUSEDNIH NARODA

– Povodom knjige GEOGRAFSKI TRAGOVI dr Nailja Drage –

 

Piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

 

Albanska literatura, skoro od njene prve knjige, da ne kažemo i od prvog članka, koji su uspeli da napišu i objave, angažovana je protiv susednih naroda i teritorija. Kao što su pisali, tako su i delovali. U svim ratovima, od dana njihovog muslimaniziranja, oni su se angožovali na strani okupatora Balkana, protiv susednih naroda. Posebno su preokupirani ovime u poslednje vreme. Među njima grabe se za zastavu neprijateljstva upravo oni Albanci, koji svojim nacionalnim poreklom nisu Albanci, već Crnogorci, Srbi, Makedonci, Grci, Vlasi, Turci, albanizirani preko muslimanske vere i muslimanskog fundamentalizma. Ovime, između ostalog, oni hoće da dokažu ostalim Albanica njihovu albansku privrženost, odanost, vernost.

U ovoj besomučnoj borbi protiv susednih naroda, ne samo peron, već i sabljom, angažirani su svi, od njihovih « akademika », « doktora » i « profesora », pa do najobičnijeg piskarala. Angažirani su pojedinci, svojeglavo, ali i u zajednici, mobilizirani i organizirani (pa i naoružani !) kako od stranaca, neprijatelja balkanskih naroda (a ovo znači i protiv samog albanskog naroda !), tako i od samih albanskih vlasti.

Njihovo neprijateljstvo sada je višestruko dokazano, neosporivo: svaka čast izuzecima, koji su vrlo-vrlo retki.

Svoje neprijateljstvo Albanci manifestiraju skoro isključivo lažima, klevetama, intrigama, falsifikatima, njihovim najabsurdnijim pretendiranjima prema susednim narodima i teritorijama. Tako oni pretendiraju da su autohtoni, iako znaju sasvim dobro da to nisu; pretendiraju da su sledbenici Ilira, a sasvim dobro znaju da sa Ilirima nemaju nikakve veze; pretendiraju da je i Miloš Obilić njihov – Albanac, pa i Stevan Nemanja (ovo znači i Sveti Sava !), a znaju sasvim dobro da je Sinan Paša (oni pretendiraju da je bio Albanac!) taj koji je spalio mošti Svetoga Save na Vračaru, pred Beogradom; pretendiraju da je i crkva Sveta Petka-Leviška u Prizrenu njihova, a isto tako znaju dobro da su njihovi roditeli ti koji su je srušili i od nje napravili džamiju «Sinan Paša »; pretendiraju da je i Cetinje njihovo, iako dobro znaju da su pod turskom zastavom nekoliko puta prodrli do tog gnezda crnogorskih orlova i spalili ga, ubijajući i staro i mlado, sve što im je dopalo u ruke.

Jedan od ovih « Albanaca » je i Ulcinjanin dr Nail Draga, musliman, koji je do sada objavio nekoliko takvih knjiga i, ne samo iz knjige u knjigu, već i sa stranice na stranici tih papazjania i paskvila (kao i njegove kolege Albanci, sa navodnicima i bez navodnika !), najbezobraznije laže, kleveće, falsifikuje i intrigira u već poznatoj kolotečini velikoalbanskih neprijatelja našeg naroda i domovine, pa i dodajući nove laži i klevete, nova falsifikovanja i nove intrige, kojima otvoreno i slobodno ( !) indoktrinira i huška Albance i nealbance protiv nas, našeg naroda i naše domovine, a sa najvećim « naučnim » pretendiranjima i optužbana protiv onih koji su – prema njemu – « politizirani », zato što ne misle kao on, zato što poštuju naučnu istinu.

Neću praviti ovdje antologiju njegovih laži, intriga, falsifikata i kleveta, njegovih otvoreno nenaučnih i neprijatljskih stavova, njegove neodolive mržnje, njegovog flagrantnog šovinizma. Da biste vidjeli sa kakvom « objektivnošću » i kakvom « antipolitikom » piše ovaj « Albanac » protiv našeg naroda, čime huška Albance i nealbance protiv nas, dovoljan je i samo ovaj citat iz njegove knjige GJURMË GJEOGRAFIKE (= Geografski tragovi), objavljena na albanskom jeziku od ART KLUBA, u Ulcinju 1997., i pozdravljena najtoplije od Albanaca Albanije i njihove dijaspore, kao jedno jako vredno delo u službi « istine » i vaspitanja Albanaca.

Na strani 59, kao tipičan primer srpsko-crnogorskog neprijateljstva protiv Albanaca, on navodi :

 

« Nokšići kao boravište komune Plav poznaje se kao takav od albanskog stanovništva. Ali, da bi mu promijenili fizionomiju, postarala se serpska (tako on piše, sa –e-, koje pridaje pežorativan, prezren smisao ovom imenu !-KB) administracija, koja napravi Nokšiću jednu « malu » modifikaciju, gdje slovo k učini v i Crnogorci počeše da ga nazivaju Novšići. Ovako u konkretnom slučaju Noka je « pokršten » i pretvori nam se u Novo ! Jedan takav arbitraran akt, ne samo što je učinio nasilnu promjenu ovog toponima, već mu istovremeno izgubi i nacionalni identitet osnivaču ovog mjesta boravka. Zna se da je osnivač bio Noka, koji je pripadao plemenu Klimenti. Samo oni koji poznaju prošlost ovog mjesta boravka mogu znati da se ovo mjesto boravka nije zvalo ovako, u ovoj formi, dok za druge jedan takav podatak je nepoznat. Iako sada Nokšići, uslijed emigracije naroda, je bez albanskog stanovništva (poslednji stanovnik je umro 1989), on će služiti kao tipičan primjer modifikacije i silovanja jednog albanskig toponima od strane državne administracije ».

 

Neupućenim u istinu slučaja, posebno Albancima, čemu će služiti ovaj citat, ako ne njihovom indoktriniranju i huškanju protiv Srba i Crnogoraca, za tobože njihovo « silovanje » i albanske toponimije, a da ne govorimo o drugome ? ! I ovo Nail Draga čini u jedno vreme kada  njegovi Albanci siluju kćeri, sestre i žene Srba, Crnogoraca i Makedonaca na sve strane Jugoslavije, pa i otvorenim pozivom njihovih velikoalbanskih rukovodilaca, koji su nam se busali u prsa za bratstvo i jedinstvo, za internacionalizam.

No, da izvršimo analizu njegovog citata !

Prije svega pada u oči njegova lukavost da stvar « silovanja » ostavi « serpskoj administraciji », tobože on nema ništa protiv Crnogoraca. Ili i on, kao njegovi albanski istomišljenici, smatra Crnogorce za slovenizirane Albance ?! U jednon drugom « djelu » on naziva Crnogorce slavofonima, što znači da nisu i po nacionalnosti  Sloveni, Crnogorci !!! U njegovoj « serpskoj administraciji » imamo posla i sa poznatim klinovima, koje ovi albanski mudraci zabijaju na sve strane i na svaki način protiv bratstva i jedinstva jugoslovenskih naroda, što se u njegovim « djelima » ponavlja i u drugim vidovima. U Crnoj Gori, gospodine Draga, nismo nikada imali ni srpsku ni sepsku administraciju, jer nam je dovoljna bila naša,  c r n o g o r s k a ! Zato te vaše klinove zadržite za sebe i za vašu Albaniju, gdje 20% stanovništva je vlaške nacionalnoti, a i izmedju Gega i Toska, dva glavna plemena albanskog naroda, postoje mnogo značajnije etničke, jezične, pa i antropološke razlike, negoli što su ove imeđu nas Crnogoraca i Srba.

Idemo dalje: Nigde ovaj albanski sveznalac ne kaže da su ovi Albanci crnogorskog sela Nokšić došljaci tu iz Severne Albanije, a ne meštani, ponajmanje autohtoni. U isto vreme, za Crnogorce i sve Slovene Balkana, zna da urla na sva usta da su prezreni došljaci na Balkan, uljezi, pa i da ih treba proterati sa Balkana onamo, odakle su došli, u ruske stepe, pa i preko Karpata, Kavkaza i Urala, jer je tobože Balkan (pa i sva Evropa !) samo njihova prćija: nazivaju nam ga otvoreno i ALBANSKO POLUOSTRVO. Ili možda gospodin N.Draga još nije pročitao ni ISTORIJU BALKANA poznatog njemačkog istoričara, akademika prof. dr Georg Stadtülera, pa ni ISTORIJU ALBANIJE, napisanu i objavljenu od njegove braće, albanskih akademika, gde su oni bili prinuđeni da kažu i po koju istinu, da su Albanci Klimenta i 1701. godine masovno napustili Kliment i nastanili se na teritoriji Crne Gore, Srbije i Makedonije ?! Pročitao je i te kako i jedno i drugo delo, ali sve što tamo ne prija njegovim velikoalbanskim ciljevima i stremljenjima, on ne prihvaća, jer smatra sebe mudrijim i od albanskih, pa i od svetskih akademika.

Suočavam gospodina Dragu snjegovim kolegom, književnikom Nijazi Sulča, iz Peći (Metohija), koji doslovno piše:

“Naša porodica ima poreklo iz Skadra. Naši pretci, iseljavajući se iz Skadra, prešli su u Nokšić. Posle malog postoja u ovo mesto, kasnije su se iselili u Peć i po drugim gradovima Kosova” (SULÇA, Nijazi: RRËFIMET E AXHËS, Ankara 2003, str. 5.)

Iz Nokšića je i albanski književnik dr Esat Mekuli (1916-1993), za koga su, još dok je bio živ, pisali njegovi Albanci da je poreklom iz Albanije, da su u Nokšić stigli njegovi pretci, njegov ded, kao i svi drugi Albanci Crne Gore, Srbije (Metohija i Kosovo), Makedonije i Grčke.

Iz Plava (u blizini Nokšića) je i Zuvdija Hodžić, poznati albanski književnik koji piše na našem jeziku, a koji je poreklom itz oblasti Beriša – Srednja Albanija, jer su mu otuda došli pretci.

U nastavku N.Draga pretendira da je njegov Albanac Noka « pokršten » od nas Crnogoraca i pretvoren u Novo. Ni muslimani čitavog sveta, pa ni albanski muslimani, u njihovoj antroponimiji nemaju ime NOKA. Ovo je « hrišćansko » ime, pravoslavno, pa i katoličko, ali ne i muslimansko. A ovo znači da se ovaj Albanac krstio i sâm, pa tako nije ni imao potrebu da ga « krste » naši Crnogorci, ponjamanje « serpska administracija ».

Pitamo sveznalca Nail Draga: Što znači na albanskom jeziku reč NOKA ? Albanska leksikografija ne poznaje ovu reč ni kao stranu, a kamoli kao « autohtonu » – kako imaju običaj da se izražavaju ovi Albanci, koji su sve albansko proglasili za « autohtono ».

U albanskoj patronimiji naćićete prezimena Noçka, Noga, Noka, Noko, Noku, Noti, Nova, pa i NOVAK(U). Može li nam superklug Nail Draga reći etimologiju ovih patronima, koji su sigurno nekada bili antroponimi ? Neka izvoli !

U međuvremenu ja kažem njemu i svim Albancima da je etimologija tih prezimena u srpsko-crnogorko-makedonskom imenu NOVAK, koje na albanskom jeziku ima ekvivalent u imenu RINUŠ (savremeni albanski književnik Rinush Idrizi). A ovo dokazujem ovim činjenicama :

1. Albanci imaju i prezime NOVA: Vandjo NOVA, poznati savremeni albanski kompozitor iz grada Korča, Jugo-istočna Albanija.

2. Albanci imaju i prezime NOVAK(U): Čezar NOVAK, poznat feudalac iz istorije Albanije, koji je u XIV veku nanovo izgradio crkvu Malog Grada (Albanci ga nazivaju Maligrad), sasvim maleno ostrvce na Velikom Prespanskom jezeru, gdje se danas nalazi tromeđa, pogranična piramida Grčke, Makedonije i Albanije.

3. Ne Albanci, već mi, Sloveni, od ličnog imena NOVAK činimo skraćenice NOVO, NOKO, NOGO, NOČO, NOTO, koje su albanizirani Sloveni (Srbi, Makedonci i Crnogorci) prilagodili albanskom jeziku u NOVË, NOKË, NOGË, NOÇË (NOÇKË), NOTË, pa su preko našeg, slovenskog genitiva, izveli njihova prezimena NOVA, NOKA, NOGA, NOTA, kao što su to učinili i roditeli gospodina Nailja sa njihovim čisto crnogorskim prezimenom DRAGA, koje u albanskom jeziku nema nikakav smisao, a na našemu mi dobro znamo što znači drag: na albanskom se kaze « i dashur, i shtrenjtë ». Isto su ovo učinili i oni Albanci koji nose prezimena RADA (Jeronim de Rada, književnik), VASA (Paško Vasa, književnik), JASA, JAKA, DAKA i td. Preko određenog vida imena izveli su i njihova prezimena NOKU i NOTI. Kod NOČKA imamo proširenje sa sufiksom –KA, ma da se ovde ne isključuje i jedna druga etimologija, opet nealbanska, nevažna za naš problem.

4. Mi, Sloveni, pored čisto slovenskog imena NOVAK, imamo i prezimena NOVAK, NOVAKOV, NOVAKOVIĆ, NOVOVIĆ, NOGULIĆ, pa i NOKOVIĆ: književnik Milena NOKOVIĆ, koja živi aktuelno u Parizu. Evo vam i njena adresa : 61 bd d’Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE. Izvolite, gospodine Draga, i pitajte je što je po nacionalnosti, Albanka ili Crnogorka ?! Pitajte je da i nju nije « pokrstila » vaša (odnosno naša !) « serpska administracija » ?!

5. Od antroponima JANKO, mi, Sloveni, imamo skraćenicu JAKO, pa JAKŠA i, na kraju, karakterističnim srpsko-crnogorsko sufiksom –IĆ, izašlo je prezime JAKŠIĆ (Ðuro Jakšiq: « I samo dotle, do tog kamena,/ Do tog bedema,/ Nogom ćeš stupit možda poganom./Drzneš li dalje, čućeš gromove !… »). Isto ovo imamo i kod prezimena NOKŠIĆ, koje je pretvoreno u toponim: NOKO+ŠA=NOKŠA+IĆ=NOKŠIĆ. Albanci su dodali samo ono njihovo –I (Ma da i mi kažemo Nokšići, množina: Ozrinići, Martinići, Petrovići, Vasojevići i td. !), pa nam pretendiraju da je ovaj toponim njihov, albanski ! Da nije i Ðuro Jakšiq Albanac, gospodine Draga ? ! I samo dotle

Tako, ovaj Noko, koji je dao svoje prezime selu, sigurno nije bio čistokrvan Albanac. Ako nije bio čistokrvan Crnogorac, više je nego sigurno da je bio jedan albanizirani Crnogorac, kao što je albanizirani Crnogprac i sâm Nail Draga.

I eto, ovaj albanizirani Crnogorac (koji nam se pravi veći Albanac i od samih Albanaca: Poturica gori od Turčina !) hvata se za slovo K i V da bi nas optužio ništa manje već za silovanje njihove « albanske » etimologije, da bi nas optužio da mi negiramo « Albancu » Noko Nokšiću njegov « albanski » nacionalni identitet, malte ne i albanski dah i disanje ! Sve da bi indoktrinirao « njegove » Albance netrpeljivošću i mržnjom prema Crnogorcima, Srbima i Makedoncima, da bi ih nahuškao protiv Jugoslovena i Slovena uopšte, jer je svojim mulsimanskim fundamentalizmom još od vremena turske okupacije nadojen mržnjom prema svim hrišćanima, posebno prema pravoslavcima, što demostrira sa stranice na stranicu njegovih « naučnih » knjiga.

Pretendirajući za istinu, pravičnost, zakonitost, on zatvara oči i pravi se kao da ništa ne zna što čine njegovi Albanci tamo, u Albaniji, sa našom nacionalnom manjinom. On se pravi kao da ne zna da su ti njegovi Albanci slomili u Skadru slovo G u natpisu SPSKO PRAVOSLAVNO GROBLJE, pa je ispalo SRPSKO PRAVOSLAVNO ROBLJE. Halal im bilo i to, da nisu posle nekoliko godina uveli buldožder u to groblje i izbrisali ga sa lica zemlje, kao što su to učinili i sa crkvama i manastirima. On se pravi kao da ne zna da su njegovi Albanci (tamo, u Albaniji !), promenili ne samo jedno slovo, već osam ( !), čitavo ime gradu BOŽIGRAD (sigurno slovensko !) i nazvali ga MIRAS (po albanskoj reči mir« dobro » !). Kao sa ovim gradon učinili su to i sa mnogim drugim gradovima i selima. On se pravi kao da ne zna da su njegovi Albanci svim Crnogorcima (pa i Srbima, Makedoncima, Vlasima, Grcima !) promenili nacionalna prezimena, praveći od BRAJOVIĆA – FERHATI, od RESULBEGOVIĆA – RESULI, od POPOVIĆA – POPAJ, od BOGDAN – SHEHU i td. On se pravi kao da ne zna da su jednog Resulbegovića živog odrali tražeći od njega da porekne svoju crnogorsku nacionalnost i da se izjavi za Albanca. On se pravi kao da ne zna da su tog Resulbegovića kaznili i doživotnom robijom, najmonstruoznijim zatvorom, upravo zato što nije pristao da izmeni ni prezime, ni da porekne svoju crnogorsku nacionalnost. Pravi se da ne zna, a poznaje ga i lično !!!

Svi na svetu imaju dosta svoga đubreta. Mi, Jugosloveni, Srbi, Crnogorci i Makedonci, pružili smo čitavom svetu, posebno Albancima, dosta činjenica da smo sposobni i sami da čistimo đubre iz naših dvorišta, iz naših kuća. Čistili smo ga, čistimo ga i čistićemo ga.

Neka se postaraju i Albanci da čiste đubre iz svojih kuća i sa svojih dvorišta, tamo – u Albaniji, jer ga imaju na pretek.

Nemamo ništa protiv toga da nam Albanci, pogotovo oni koji imaju i naše državljanstvo, pomognu da čistimo naša đubreta. Ali da nam pomognu, a ne da nam odmognu ! Zlonamerno zabijanje nosa u naša posla, interveniranje u negativnom smislu, kao u konkretnom slučaju, koje – kako videste – čini gospodin Nail Draga, nije nikakvo pomaganje. Pogotovo nije pomaganje kad ovi došljaci, u našoj kući ( !), proglašuju sebe za gospodara kuće, za vlasnika kuće (a nas – za prezrene došljake, uljeze !) i – hoće da nas izbace iz nje. U ovom slučaju treba da im nedvosmisleno kažemo: I samo dotle !

Ističem ovde i ovo: Nisu svi Albanci kao Nailj Draga. On je u opreci i sa poznatim albanskim naučnicima, kao što su akademik prof. dr Eqrem Çabej, prof. Aleks Buda (do smrti predsednik Akademije nauka Albanije), prof. Šaban Demiraj (posle A.Bude predsednik Akademije), dr Ardian Kljosi, Ardian Vehbiu, Fatos Ljubonja, akademik dr Vinčenc Goleti, Luan Starova i drugi, koji su javno i pismeno priznali da Albanci nisu ni autohtoni, ni sledbenici Ilira, i da teritorija, gde to oni danas žive, gde se to oni danas prostiru, nije zona ristrikcije (sažimanja), već zona  e k s p a n i z i j e.

Ali nije u opreci sa njegovim kolegom i učiteljem Ismail Kadare, koji iz Albanije, busajući se u prsa i za “proleterski internacionalizam” piše: “Ako se prihvati ovo, znači ako se prihvati da je Kosovo prvo mesto stanovanja Albanaca, kako se može prihvatiti da jedan drugi narod, Srbi, proglasi za svoju kolevku kuću drugog?

Indoktriniran ovim lažima dr Nailj Draga, albanizirani Crnogorac iz okoline Ulcinja, misli i pretendira da naša kuća, Ulcinj i čitava Crna Gora, nije naša, već njihova – albanska. Jer – po njemu – mi, Crnogorci, nismo Sloveni: po njemu mi smo slovenofoni. A ovo znači – slovenizirani Albanci!

Ovako, ovaj albanizirani Crnogorac, ne zadovoljava se samo svojim albaniziranjem, već bi hteo da i sve nas ostale uvede u taj njegov tor. Zato huška Albance lažima i klevetama protiv susednih naroda, u prvom redu protiv nas, Srbo-Crnogoraca. Naši su stari od vajkada rekli: “Poturica gori od Turčina!”

Ali, poturice su svoj antinarodni posao činili pod turskom zastavom, pod zastavom okupatora, dok ovaj Nailj Draga sve to čini tu – na naše oči i pod našim nosom, pod našom zastavom i zaštitom – čijih to vlasti?! Crnogorskih?! Postoje li crnogorske vlasti?!

 

Ulcinj,

Leto 1998. godine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: