Kaplan Burovic

Home » Poreklo Albanaca » ALBANSKI ISTORIJSKI FALSIFIKATI

ALBANSKI ISTORIJSKI FALSIFIKATI

– Nova knjiga Akademika Burovića –

Među 100 do sada objavljenih knjiga akademika, prof. dr Kaplana Burovića, najnovija je ALBANSKITE ISTORISKI FALSIFIKATI, štampana ovih dana na makedonski jezik od Izdavačke kuće VISTINIJANA. Ovo je četvrta knjiga, koja se objavljuje našem akademiku na ovaj jezik, u vremenskom razmaku od pet godina, što pretstavlja unikalan primer makedonske izdavačke delatnosti.
Za prevod i štampanje knjige se posebno angažovao poznati makedonski pesnik i novinar Vitomir Dolinski (dopisnik Makedonske televizije iz Struge), koji je za ovo izdanje uložio i svoja finansijska sredstva,štampajući knjigu u jednom velikom tiražu za potrošačke mogućnosti makedonskog tržišta.
Knjiga sadrži famozni intervju ALBANSKI ISTORIJSKI FALSIFIKATI, koji je još 2003. dao akademik Burović skopskom dnevnom listu VEST (učinio mu ga upravo V.Dolinski), a koji je odmah preveden na sve jezike sveta, počev od engleskog do bugarskog i albanskog, izazivajući buru diskusija preko svih medija, u koju su uzeli aktivno učešće ne samo obični ljudi, već i istoričari, profesori i doktori nauka, akademici, pa i naučne institucije, universiteti i akademije nauka, preko svojih poznatih firmi. Neosporna je istina da su svi ostali jako oduševljeni albanološkim tezama akademika Burovica, dok je engleski akademik, prof. dr Fox Mudler izjavio tekstualno: „L’istorien, dissident Kaplan Burovich, est une sours digne de confiance pour l’histoire albanaise“ (= Istoričar, disident Kaplan Burović, je izvor dostojan poverenja za albansku istoriju). Američki universitet u Stanfordu je prvi koji ga prevodi na engleskom i iznosi za diskusiju na svom sajtu, dok ga Universitet Njujorka izdaje i kao zasebnu knjigu, nazivajući autora famous dissident and historian.
. Treba istaći da su i mnogi albanski intelektualci, istoričari i doktori nauka, prihvatili teze akademika Burovića i toplo pozdravili, pa i javno, sred Tirane, gde se prevode i objavljuju na albanskom jeziku, iako su ih ostali Albanci masovno osudili, nazvali ih i “crnim tezama”, pošto njima akademik Burović naučno dokazuje da Albanci nisu ni autohtoni na Balkanu, ponajmanje sledbenici Ilira, što se ovim Albancima ni najmanje ne sviđa.
Među Albancima, koji su ih najtoplije pozdravili preko medija, spominjemo akademika, dr Vinčenca Golletti, dr Ardian Klosi, književnik Fatos Ljubonja i posebno istoričar Ardian Vehbiu, kao i mnogi drugi.
Među Albancima, koji su odmah negativno reagovali protiv ovih teza, upravo preko lista VEST, jeste pesnik i novinar Daut Dauti, poznat kao Enverovac, koji je od vremena intrigirao i rovario protiv našeg akademika, instruiran za to od albanske tajne političke policije SIGURIMI. On je i jedan od onih, koji su na Universitetu u Prištini organizovali 1991. monstruoznu demostraciju protiv oslobođenja akademika Burovića iz albanskog zatvora, osuđen na 43 godina potpuno nevim, što mu je i sama albanska vlada najzad javno priznala.
Akademik Burović je odmah odgovorio ovom Albancu, naglašavajući da D.Dauti, njegovim lažima i klevetama protiv njega, njegovog života i njegovih višedecenijskih patnji, stradanja, ne dokazuje ni autohtoniju Albanaca, niti njihovo poreklo od Ilira. U to hitno interveniše Albanska mafija i akademikov odgovor ostade neobjavljen. Ovaj odgovor sada, u predmetnom delu, objavljuje Vitomir Dolinski, dokazujući nam ovime kako reaguju ovi Albanci i čime nam to dokazuju da su autohtoni i sledbenici Ilira.
Pre nekoliko godina, jedan drugi Albanac Makedonije, zvani Islam Baftjari, objavio je u Strugi, na albanskom jeziku, zamašnu knjižurinu velikog formata ŽIVOT U KAMENU, kojom pretendira da su oni tamo autohtoni, pa i sledbenici Ilira i Pelazga. Preko svega, on pretendira da su i naši Makedonci slovenizirani Albanci. Akademik Burović, i pored očite nezahvalnosti makedonskih vlasti, koje ga još uvek drže u crnoj titoističkoj listi zbog njegove disidencije, zauzeo se prudentnom analizom te knjižurine, dokazujući dokumentima i samopriznanjima ovog Islama Baftjaria suprotno, da Albanci ne samo što nisu autohtoni, niti sledbenici Ilira, ponajmanje Pelazga, već i da su, jedan dobar deo njih, albanizirani Srbo-Crnogorci i Makedonci. Ni ovu studiju mu makedonska štampa ne objavljuje, jer opet interveniše Albanska mafija.
Njegov makedonski prijatelj V.Dolinski i ovu studiju sada unosi u predmetnu knjigu “kako nagleden primer i ilustracija za vistinskoto nivo na golem broj od savremenite avtori albanski vo svojite brojni “naučni” dela i publikacii svrzani so istorijata” (= kao očigledan primer i ilustracija za stvarni nivo velikog broja savremenih albanskih autora u njihova brojna “naučna” dela i publikacije u vezi sa istorijom)- kaže u njegovom Predgovoru V.Dolinski.
Na kraju knjige se preštapmava na engleskom jeziku pomenuti intervju, onako kako ga to preveo i štampao Njujhorški universitet.
U pomenutom Predgovoru V.Dolinski ističe da je “akademik, prof. Dr Kaplan Burović jedan od najproduktivnijih i najpoznatijih balkanskih albanologa, od vremena poznat u albanskoj nauci i kulturi, autor jednog od najpozatijih dela posleratne albanske literature, roman IZDAJA, i jedan od najpoznatih disidenata i političkih uhapšenika na Balkanu”.
Od prvog dana knjiga je izazvala veliko interesovanje ne samo kod Makedonaca, već i među mnogim Albancima, pripadnicima albanske dijaspore (emigracije) u Makedoniji. Pa i van granica Makedonije. O njoj su već počeli komentari i preko medija po glavnim gradovima sveta. Iz dana u dan se očekuje uobičajena intervencija Albanske mafije da uguši svaku reč i svaki pomen ove knjige, koja nam dokumentima dokazuje ne samo da Albanci nisu autohtoni i Iliri, već i da su albanski istoričari svesno, sasvim namerno, falsifikovali istoriju albanskog naroda, da bi ga nahuškali protiv susednih naroda, za što bi trebalo da se pozovu na Haški sud da moralno, materijalno i krivično odgovarju za sva krvarenja po Balkanu, koja su prouzrokovali ovim njihovim istorijskim falsifikatima, njihovim indoktriniranjem Albanaca šovinizmom i rasizmom protiv susednih naroda.
Vreme je da se preduzmu najozbiljnije, sasvim radikalne, pa i najstrožije mere za derasizaciju Albanaca, jer je njihov rasistički i separatističko-fundamentalistički sindrom u ekspanziji. On sve bezočnije zagađuje ovaj deo Evrope, pa se preko demografske eksplozije i islamskog fundamentalizma epidemično širi.
Ova nova knjiga akademika, prof. dr Kaplana Burovića, kao i sve prethodne, u kojima tretira albanološke probleme, jeste jedan novi jako značajan doprinos za naučno osvetljavanje albanske stvarnosti, u Albaniji i u njenoj dijaspori po svetu, prvenstveno u susednim zemljama sa njom. Svojim publicističkim, književnim i naučnim stvaranjem, Akademik Burović se od vremena afirmirao kao izuzetno aktivna ličnost u problemu de-enverizacije, dešovinistizacije i derasizacije Albanaca, čime je služio i služi stvari mirnog i pravednog rešenja svih postojećih problema Albanaca na Balkanu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: